Tag : kebersihan

Kebersihan adalah keadaan abstrak bersih dan bebas dari kuman, kotoran, sampah, atau limbah. Di islam, kebersihan adalah sebagian daripada iman